Begeleidenvan personen en teams in groeien en ontwikkelen

Mijn succesvoorwaarden
 

  • Resultaat: heldere meetlat over de gewenste uitkomst (wat is de leervraag of het leerdoel) 
     

  • Eigenaarschap: de verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de deelnemer. Dat vind ik een belangrijk vertrekpunt. Ik ben voor het scheppen van de juiste leercontext. Samen maken we er boeiende ontmoeting van.
     

  • Hier en Nu - Daar en Dan: wat in het hier-en-nu contact vertelt iets over het patroon in de situatie buiten de leeromgeving (op het werk, in contacten met anderen, de coachvraag, het leerdoel). Daar werk ik graag mee. Daar ligt het oefenmateriaal en zijn de doorbraken te vinden.
     

  • IJsberg: ik help deelnemers zicht te geven op hun eigen gedrag, waarden & normen, overtuigingen, drijfveren, betekenisgeving en identiteit. Daar ligt het leerpotentieel en de ruimte voor ontwikkeling.