top of page
Recente voorbeelden van begeleidings-trajecten en projecten

Begeleiden en adviseren van directie en management bij organisatieveranderingen.

 • Adviseur van de directeuren Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Dienstverlening voor complexe samenwerkingsvraagstukken en inhoudelijke vraagstukken. Opgaven zoals:

  • Sociaal Domein: Onderzoek samenhang en sturing, opstellen en faciliteren ontwikkelagenda sociaal domein

  • Bedrijfsvoering: Gemeentebrede Informatie-visie , Visie op toekomstbestendig werken

  • Dienstverlening: verbeteren samenwerking Platform Dienstverlening

 • Projectmanager/procesmanager:

  • Onderzoek naar samenhang en sturing in het sociaal domein

  • Voorbereiden gemeentelijke organisatie op transitie naar activiteitgericht en hybride werken in tijdelijke en nieuwe huisvesting

 • Teamcoach: begeleiden MT’s van de clusters Sociale Dienstverlening (6 managers) , Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg (8 managers) en het Meerteam (25 personen) Strategie & Sturing (20 personen) in het sociaal domein

 • Coach van managers in sociaal domein tbv veranderopgaven en organisatie-ontwikkeling zoals managers van de teams Leerplicht/CJG, Meerteam, Strategie & Sturing

bottom of page