top of page

Visie en missie

Onze wereld vraagt om duurzame en vreedzame oplossingen zodat een ieder op deze wereld een waardevol en betekenisvol bestaan kan leiden.

 

Mijn opgave is mens en organisaties te helpen om te gaan met dualiteiten in het leven en de juiste keuzes te maken in leren, leven en werken op weg naar een vreedzame en duurzame wereld.

 

Op zoek naar de gulden middenweg tussen geest én materie, ik én de ander, uniformiteit én diversiteit, idealisme én materialisme, collectiviteit én individualiteit (Bron: Klaas van Egmond, Een wereld van beschaving)

Idealistisch

Religie

Cultuur

Uniformiteit

collectief

de Ander

Rationeel

Mensbeeld

Spiritualiteit

Kunst

Diversiteit

Individu

       Ik

Hedonistisch

Zakelijk

Zintuigelijk

Materialistisch

Idealistisch

Cultuur

Technologie

Wereldbeeld

Kunst

Lokale
gerichtheid

Sociale gerichtheid

Diversiteit

Regionalisering

Uniformiteit

Globalisering

Vooruitstrevend

Afscherming

Individualisering

Materialistisch

bottom of page