top of page

Leren: wat is je eigen visie en wat wil je als resultaat in werk en leven neer zetten

Thema's en onderwerpen van trainingen

Coachend leiderschap: ontwikkelen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor leren en werken bij teams en individuen.

 

Werken in contact: voor teams die elkaar op dieperliggende niveaus willen leren kennen.

 

Kracht- Tegenkracht: omgaan met verschillende krachten in jezelf, de ander en de organisatie.

 

Weerstand en verlangen: werken met karakterstructuren van individuen en teams om tot doorbraken te komen in vaste patronen (weerstand versus verlangen)

 

Eigenheid en functie: onderzoeken van de archetypische rollen van personen en teams om effectiever samen te werken.

 

Innerlijke autoriteit: in persoonlijk leiderschap gaat het om je eigen plek in te nemen en om te gaan met je eigen projecties en overdracht. Thema  macht komt hieraan de orde

In de trainingen werken we aan verschillende niveaus van denken, leren en veranderen.

bottom of page