top of page

Werken vanuit de bedoeling en bezieling

Zorgdragen dat organisaties (bedrijven, instellingen en scholen) vooral doen waar ze voor bedoeld zijn. 

Hun bijdrage leveren aan de maatschappij door goede en duurzame producten en diensten te leveren. 

Soms zijn ze dat vergeten en hebben een hele bureaucratie opgebouwd. 

Zijn ze vergeten waarvoor en voor wie het ook alweer bedoeld is. 

Het gevolg is ongelukkige klanten, klachten, omzet die terug loopt en slechte bedrijfsresultaten. 

Dat betekent opnieuw vinden van de bedoeling en bezieling van de organisatie.

bottom of page