top of page

Coachen van individuen en teams op samen leren, samenleven en samenwerken

Executive coaching: het begeleiden van senior executives bij lastige thema’s en dilemma's. Voor hen dien ik als klankbord en bron om zich te bevrijden van kernovertuigingen, vaste patronen en blokkades.

 

Functiegericht coaching: Het begeleiden van professionals bij de groei en ontwikkeling van hun loopbaan. Zit je bijvoorbeeld vast in je functie en/of functioneren? Met functiegericht begeleiden krijg je zicht op eigen patronen, verlangens en behoeftes. Met als uiteindelijk doel de juiste keuzes kunnen maken.

 

Teamcoaching: het begeleiden van (management) teams in ontwikkeling, samenwerking en resultaatgericht werken

 

bottom of page