top of page

Leiderschap en mensontwikkeling

Voor het ontwikkelingsgericht werken met  mensen, organisaties en samenlevingen maak ik o.a. gebruik van het waardendenken uit Spiral Dynamics (Clare Graves, Cowan& Beck) , Transactionele Analyse (Eric Berne) en Double Healix (Mandred van Doorn)

Spiral Dynamics geeft inzicht in waarden en drijfveren van systemen die bepalend zijn voor het handelen van mensen (en daarmee organisatie en samenlevingen). Interventies richten zich op het gezond maken of door ontwikkelen van teams, afdelingen en organisaties.

Transactionele Analyse (TA) is een stroming in de Humanistische psychologie. Met behulp van de TA is het mogelijk om te kijken naar de ontwikkeling van individuele mensen (intrapersoonlijk) en teams en hoe dit vorm krijgt in het dagelijks werk en leven in relatie met anderen (interpersoonlijk).

Double Healix maakt gebruik van principes uit de narrative psychologie om betekenis te geven aan de levensfases en ieders eigen verhaal en talent daarin. Deze helende en scheppende verhalen gelden zowel voor individuen, groepen, teams en organisaties 

bottom of page