Essentie van mijn visie op (primair) onderwijs

Een school die een gezonde leef- en leeromgeving is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Een balans tussen welbevinden en opbrengsten, materiële en geestelijke vakken, individuele behoeften en belangen van de gemeenschap.
 

1. Worden wie je bent door uitdagend, betekenisvol en levensecht onderwijs

Kinderen worden voorbereid op de 21ste eeuw  waarbij we gebruik maken van moderne technologie. Het onderwijs is geënt op talent van het kind. Onderwijs en opvoeding is een van co-productie van het kind, ouder en leerkracht. Een praktijkschool voor werk en leven voor kinderen van 6-18 jaar. Een school met, van, voor echte mensen die ons weer brengen naar de bedoeling van onderwijs. De school is een werkplaats waar we spullen en producten verbouwen, produceren en verkopen. Een zelfvoorzienende duurzame gemeenschap met alle belangrijke oerfuncties en ervaringsplaatsen. Een privéschool met bemoeienis van ouders en kinderen. Kleinschalig samen een stukje in het leven oplopen en kinderen een basis survival kit aanreiken om ze vervolgens liefdevol loslaten en  ze altijd weer terug kunnen komen als ouder en leraar. Leerlingen worden leraar.


2. Principes van de stam als basisstructuur en cultuur van de school

Een (praktijk)school voor werk en leven waar we kind- en mensgericht werken. Waar liefde, gerechtigheid, vakmanschap en levenswijsheid kernwaarden zijn. Het vertrekpunt van handelen is de leefregel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet (behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden). Stamgroepen vormen de bedding voor kinderen. Hier leren ze samen met leeftijdsgenoten (+ en -1) samen te werken, in dialoog en discussie te treden, naar elkaar te luisteren, een mening te formuleren en inzichten te krijgen. Leerkrachten kennen specifieke rollen: coach van de individuele groei en ontwikkeling van de leerling, procesgebeleider (pedagoog) van groepsprocessen en vakdocent voor overbrengen van ervaring, leerstof en wijsheid.

 

3. Onderwijs is mensenwerk

Leerkrachten, kinderen en ouders ontwikkelen zich tot adaptieve leiders. Zij zijn wakkere mensen die praktisch, intuïtief en spiritueel kunnen handelen. De school is een plaats waar de leerkracht een persoonlijke relatie heeft van meester-gezel met het kind en de ouders heeft en ze betekenisvol helpt groeien. Er is een diversiteit van leerkrachten, pedagogen en praktijkmensen. Een evenwichtige mix van vrouwelijke en mannelijke energie.

 

De school is een verhaal, Een verhaal van bijvoorbeeld Koning Arthur, Magister Ludi, Zorro, Don Quichot en andere eigentijdse, oude helden en rolmodellen. Deze kwaliteiten en inspiraties van de held vormen het vertrekpunt van de lessen. Wie of welke held wil je zijn als kind,  vormt de basis van de les. Wat leeft er in het kind en tijdens het schilderen, koken, timmeren, sporten en wat betekent dat voor het leren lezen, rekenen en schrijven.

 

4. Systemen: ondersteunend, eenvoudig en maatwerk

Onderwijs is gebaseerd op de individuele behoeften en talenten van het kind. Daarvoor maken we gebruik van het individueel ontwikkelplan dat gemaakt en uitgevoerd wordt door kind, ouders en leerkracht. Gebruik gemaakt wordt van onderwijsprogramma’s en methoden die bijdragen aan gestructureerde en gepersonaliseerde aanpak voor kinderen met eigen leerdoelen en leerstrategieen.


Gebruik wordt gemaakt van “leerling volg jezelf systemen” met nadruk op formatieve functie van toetsing. Er is een leslokaal voor instructieles. Maar het werk gebeurt vooral in de loods, werkplaats, tuin of buiten bij bedrijven of instellingen waar kinderen levensecht en betekenisvol samenleren, samenwerken en samenleven.