Begeleiden van onderwijsvernieuwing

 

  • Stichten en ontwikkelen van nieuwe leergemeenschappen in onderwijs (Kunskapsskolan and The KED Program)

  • Introduceren en faciliteren van onderwijsvernieuwingsprojecten (gepersonaliseerd leren, coachen)

  • Begeleiden van school en teamontwikkeling (strategie, cultuur, leiderschap, structuur, professionalisering)

  • Veranderingstrajecten zoals implementaties van nieuwe werkwijzen voor uitdagend, betekenisvol en levensecht onderwijs

  • Klankborden van bestuur, directies en MT's bij ingrijpende veranderingstrajecten

 

Uiteindelijk gaat het om de leerling in de klas. Wat is zijn/haar leerbehoefte en wat vraagt de samenleving van hen nu en in de toekomst. Ook daarin aandacht voor de dualiteit zodat het kind individu kan zijn en lid van een gemeenschap is, dat zowel geestelijke als materiële waarden aandacht krijgen in de ontwikkeling van het kind, adolocent of jong volwassene. Eigenaarschap & Resultaat in de relatie leerling, leerkracht en ouder vormen een sleutel tot succes.